Subscribe to อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ Yasuni Subscribe to อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ Yasuni's comments

Posts tagged ‘อุทยานแห่งชาติยาซูนิ’

อุทยานแห่งชาติยาซูนี ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดนาโปและปาสตาซา มีพื้นที่ประมาณ 9,820 ตร./กม. ห่างจากกรุงกิโตราว 250 กม. และอยู่ในโครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี 1989 ทั้งยังเป็นถิ่นอาศัยของชนเผ่าจำนวนมาก อาทิ ทากาเอรี และทาโรเมนาเน

อุทยานแห่งชาติยาซูนิ ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าอินเดียนเร่ร่อนหลายเผ่า มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลกเมื่อปี 2532 นอกจากนี้เชื่อกันว่า บ่อน้ำมัน 3 แห่งในอุทยานแห่งนี้ มีน้ำมันสำรองราว 920 ล้านบาร์เรล

ป่าแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หลากชนิดมากที่สุดในแถบซีกโลกตะวันตก และมีสัตว์จำพวกครึ่งบกครึ่งน้ำอาศัยมากชนิดกว่าที่พบในสหรัฐฯและแคนาดารวมกัน โดยมีชนิดสัตว์เลื้อยคลานอาศัยอยู่ที่มากถึง 121 ชนิด

Yasuní ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) เพื่อให้เงินสนับสนุนแก่เอกวาดอร์เป็นเวลา 12 ปี มูลค่าราว 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับผลประโยชน์ราวร้อยละ 50 ที่บริษัทน้ำมันจะตอบแทนต่อรัฐบบาลจากการแสวงหาประโยชน์จากน้ำมัน เพื่อแลกกับการไม่ขุดน้ำมันในอุทยาน ซึ่งคาดว่ามีประมาณน้ำมันดิบสำรองใต้ดินราว 838 ล้านบาร์เรล หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประมาณน้ำมันสำรองทั่วประเทศ

แต่ในการแถลงข่าวทางโทรทัศน์ นายกอร์เรียกล่าวว่า โครงการดังกล่าวสามารถระดมทุนได้เพียง 13.3 ล้านดอลลาร์เท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของจำนวนที่ต้องการ และประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร รวมถึงโครงการนี้เกิดในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 80 ปี และว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นครั้งที่ยากที่สุดตั้งแต่เขารับตำแหน่งมา