Subscribe to อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ Yasuni Subscribe to อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ Yasuni's comments

Posts tagged ‘อุทยานแห่งชาติเขาหลวง’

หน้าร้อนมาถึงแล้วนะคะ อากาศร้อนๆแบบนี้จะหนีเมืองไปดับร้อนที่ไหนดีนะ แต่ถ้ายังนึกไม่ออกขอแนะนำให้คุณไปคลายร้อนกับ ธรรมชาติสวยๆที่ “อุทยานแห่งชาติเขาหลวง” จังหวัดนครศรีธรรมราช กันดีกว่าค่ะ เนื่องจากว่าในทุกๆช่วงฤดูร้อนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะมีนักท่องเที่ยว มาเยือนมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะน้ำตกสวยๆในเขตอุทยานที่มีจำนวนมากมายหลายแห่ง เช่น น้ำตกกรุงชิง น้ำตกคลองผด น้ำตกกะโรม ฯลฯ

โดยเฉพาะน้ำตกกรุงชิง ซึ่งเคยเป็นฐานปฏิบัติการ ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นน้ำตก ที่มีความสวยงามมาก มี 6 ชั้น ชั้นที่สวยงามที่สุด คือ ชั้นหนานฝนแสนห่า ในบริเวณน้ำตกกรุงชิงยังเป็นแหล่ง ดูนก เช่น นกคอสามสี นกปากกบพันธุ์ชวา นกเงือกหัวหงอก ฯลฯ เส้นทางดูนกคือบริเวณที่ทำการ หน่วยพิทักษ์ป่า และตามทางเดินเท้าเข้าสู่น้ำตกกรุงชิง ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร

นอกจากนี้แล้วภายในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงยังมียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ นั่นคือ ยอดเขาหลวง อาณาจักรเฟิร์นโบราณ ซึ่งดำรงสายพันธุ์มากว่า 400 ล้านปี ได้แก่ เฟิร์นบัวแฉก ซึ่งมีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่มหายุคมีโซโซอิก เฟิร์นมหาสำ ซึ่งเป็นเฟิร์นต้นที่มีขนาดสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเฟิร์นทุกชนิดในโลกอีก ด้วยค่ะ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สามารถเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ทางหลวง หมายเลข 4016 เมื่อถึงสามแยกบ้านตาล เลี้ยวซ้ายไปใช้ทางหลวงหมายเลข 4015 มุ่งหน้า อ.ลานสกา ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เขาหลวงอยู่ที่เดียวกับน้ำตกกะโรม เลย อ.ลานสกาไปไม่ไกล