Subscribe to อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ Yasuni Subscribe to อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ Yasuni's comments

Posts tagged ‘เยลโลว์สโตนกับอุทยานแห่งแรกของโลก’

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกที่มีขึ้นในโลกใบนี้ ซึ่งอุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างขวางใหญ่โต ลักษณะสำคัญของพื้นที่แถบนี้คือมีเปลือกโลกที่บาง ทำให้ความร้อนใต้พิภพมีบทบาทสำคัญต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกส่วนนี้ ไม่ว่าจะเป็น น้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน น้ำตกหินปูน ทะเลสาบบนภูเขาที่เกิดจากการระเบิดของเปลือกโลก เนื่องจากความร้อนใต้พิภพแผ่ขึ้นมาเปลือกโลกบริเวณนี้ ทำให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าทั้งหลายที่ต้องการความอบอุ่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวด้วย โดยมีไฮไลต์สำคัญ คือ 1.เขตน้ำพุร้อนและบ่อน้ำร้อน จะอยู่ทางตอนใต้ของอุทยาน ประกอบไปด้วยน้ำพุร้อนและบ่อน้ำร้อนใหญ่น้อยมากมาย 2.หุบเขาแกรนด์แคนย่อนแห่งเยลโลว์สโตน จะมีน้ำตกเยลโลว์สโตนอันสวยงาม และจะมีหินสีเหลืองซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Yellowstone และยังมีจุดชมวิวต่างๆ ให้ได้ชื่นชมจนกลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในโลก 3.น้ำตกหินปูนขนาดมหึมาที่มีความสวยงามมากที่เรียกว่า แมมมอธ ฮอตสปริง (Mammoth Hot Spring) เป็นน้ำร้อนที่ไหลพาแร่ธาตุจากใต้พื้นโลกค่อย ๆ ไหลลงมาเป็นน้ำตกจนเกิดการสะสมของหินปูนกลายเป็นชั้น ๆ สวยงามอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบเยลโลว์สโตน ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ อุดมไปด้วยปลานานาชนิด อย่างเช่น ปลาเทราท์ ปลาแซลมอน และอื่นๆ ทั้งนี้ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทำให้เปลี่ยนทัศนียภาพรอบๆทะเลสาบมีความงดงามกว่าที่ไหนๆ โดยก่อนหน้าที่จะมีอุทยานแห่งชาติขึ้นนั้นธรรมชาติก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่สัตว์ป่าก็หากินตามธรรมชาติ จนมีการเพิ่มจำนวนของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงส่งผลให้การดำรงชีวิตนั้นเปลี่ยนไปจนต้องรุกล้ำธรรมชาติมากเข้าไปทุกที จนในที่สุดจึงได้มีการรณรงค์ให้รัฐบาลปกป้องอาณาบริเวณแห่งนี้ขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติ แทนที่จะโดนบุกรุกจับจองแสวงหาผลประโยชน์ ตั้งแต่นั้นมาสัตว์ป่าทั้งหลายจึงมีที่อยู่อาศัยทำให้มีสัตว์ป่าไว้ชมมากมาย

ดังนั้น อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนถือเป็นอุทยานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีทัศนียภาพอันงดงามมากแห่งหนึ่ง